Asiantuntijoiden ammattiyhdistys

Edunvalvontaa Oulussa

Edunvalvonta on tärkeä osa ammattiyhdistyksen toimintaa. Tälle sivulle olemme koonneet tärkeitä yhteystietoja, joita voit hyödyntää edunvalvonnallisissa kysymystilanteissa.

Ammattiliitto Pro, Oulun aluetoimisto

Asemakatu 37
90100 Oulu
Puh 050 439 2228
etunimi.sukunimi@proliitto.fi

Tero Puutio

Tero Puutio
Sopimusala-asiamies
050 373 6942 / (09) 1727 3493

Autoala, Elintarviketeollisuus, Energia-ala, Kenkä- ja nahkateollisuus ja kultasepänteollisuus sekä harja- ja sivellinala, Kemianala. Kumiteollisuus, Lasikeraaminen teollisuus, Lihateollisuuden asiamiehet, Meijereiden tekniset, M2L toimihenkilöt, Tekstiili- ja vaatetusala, Teknologiateollisuus. 

Taisto Palola

Taisto Palola

Sopimusala-asiamies
0400 412 757 / (09) 1727 3572

Ahtausalan tekniset toimihenkilöt, Ahtausalan toimihenkilöt, Hammaslaboratorioala, Kiinteistöala, Palkka- ja henkilöstöhallintoala, Palvelualat, Rakennusaine- ja betoniteollisuus, Rakennusala, Raha-automaattiyhdistyksen toimihenkilöt, Silta Oy, Suunnittelu- ja konsulttiala, Talotekniikka-ala, Taloushallintoala, Tullaajat ja huolintatyönjohtajat, Veikkaus Oy, VVO, Yksityinen laboratorioala.

Erkki Rantavuoti

Erkki Rantavuoti
Sopimusala-asiamies
050 3120 460 / (09) 1727 3711

Danske Bank, Digita Networks Oy, Finnvera, ICT-ala, ICT-ala vuokratyö, Itella Oyj, Mekaaninen metsäteollisuus, MTV Oy, Pahvin- ja paperinjalostusala, Paperiteollisuus, Puusepänteollisuus, Rahankäsittelypalvelut –ala, Rahoitusala, Vakuutusala, Viestintäalan tekniset, Viestintäalan toimihenkilöt, Yleisradion tekniset  toimihenkilöt, Yleisradion toimihenkilöt.